Privacyverklaring

Privacy statement
Wij respecteren je privacy en verwerken je persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet. Wij verwerken alleen de persoonsgegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening aan jou.

Bedrijfsgegevens
MijnKroegie.nl is een initiatief van Bierparadijs NL BV.

Naam bedrijf: Bierparadijs NL BV
Inschrijfnummer KvK: 69540098
BTW-nummer: NL857910802BO1

E-mailadres
Wij vragen je e-mailadres om een bevestiging te kunnen sturen van een inschrijving of bestelling. Dit e-mailadres zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Postadres
Wij vragen en gebruiken het opgegeven postadres alleen voor het verzenden van het bierpakket. Het postadres zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Verstrekken aan derden
De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties.

Doel van de verwerking
Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:

  • de uitvoering van een met jouw gesloten overeenkomst;
  • de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij jouw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren),
  • of je toestemming hebt gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.

De geanonimiseerde gegevens kunnen gebruikt worden voor interne data-analyse.